KWW Żorskie Porozumienie i Waldemar Socha

Wybory samorządowe
7 kwietnia 2024r.

Rejestr Wpłat

Waldemar Socha - Prezydent Żor
Kandydat na Prezydenta miasta Żory - Waldemar Socha

Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory 62l.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach, a następnie studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Jest także absolwentem studiów podyplomowych zorganizowanych przez Uniwersytet Śląski oraz University of Minnesota w zakresie restrukturyzacji zarządzania gminą na rzecz trwałego rozwoju regionu. Od 1989 roku z sukcesami prowadził własną działalność gospodarczą. W 1998 roku został po raz pierwszy wybrany na stanowisko Prezydenta Żor. Od tej pory, jako jeden z niewielu włodarzy miast w Polsce, sprawuje nieprzerwanie swoją funkcję – obecnie już szóstą kadencję.  Jest uznawany za jednego z najlepszych i najskuteczniejszych samorządowców w Polsce, czego potwierdzeniem jest przyznany mu przez magazyn Why Story tytuł „Lidera XXI wieku”, tytuł laureata w kategorii „Włodarz” w „Rankingu Perły Samorządu” czy „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przyznany w konkursie w konkursie „Śląskie Budowanie 2023”.

Do największych sukcesów Waldemara Sochy należy całkowita przebudowa infrastruktury Żor po okresie transformacji gospodarczej, która w powiązaniu z odważnymi i konsekwentnymi działaniami  pozwoliły mu na przyciągnięcie do Żor wielu poważnych inwestorów krajowych oraz zagranicznych, którzy stworzyli w mieście tysiące miejsc pracy. Pod jego kierownictwem miasto z jednego z najuboższych miast na Śląsku zmieniło się w dynamicznie rozwijający się ośrodek miejski, wdrażający innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach, takie jak pn. Bezpłatna Komunikacja Miejska, program budowy półtora tysiąca mieszkań czynszowych „Z przyszłością w Żorach”, czy kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W swoich działaniach dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia, gdyż przyświeca mu dewiza, że miasto tylko wtedy jest kompletne, kiedy myśli się o wszystkich jego mieszkańcach.

wybory samorządowe Żory 07.04.2024r.